Home

NUMISMAXI CATALOGI op USB-stick

NUMISMAXI EURO CATALOGUS Nr. 14 deel 1

- reeksen euromunten

- 2 euro herdenkingsmunten, coincards, blisters en etuis

- 3 euro Slovenië in bimetaal

- 5 euro Finland, Italië, San Marino & Vaticaanstad in bimetaal

- 5 en 10 euro met polymeerring van Duitsland en Griekenland

- Varianten en misslagen

NUMISMAXI EURO CATALOGUS Nr. 14 deel 2

- 2 euro herdenkingsmunten gekleurd

- 3 euro Slovenië gekleurd

- 5 euro Finland gekleurd

- 5 en 10 euro met polymeerring van Duitsland gekleurd

NUMISMAXI EURO CATALOGUS Nr. 14 deel 3

- BU-sets, coincards en starterskits

Prijs: € 15,00

Verzending: Bpack Secur € 7,75

 voor inlichtingen en reservatie: numismaxi@outlook.be  


 

Historiek:

Numismatiek, voor leken een onbegrijpelijk woord, is niet meer of niet minder dan de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van munten, penningen en medailles. Ze is ontstaan tijdens de renaissance, toen muntvondsten uit de oudheid en de Romeinse overheersing, onder de aandacht van de geleerden kwamen. Tegenwoordig onderscheid men binnen de numismatiek twee gebieden, namelijk: muntkunde en penningkunde.

Het zijn die gebieden, die 58 jaar geleden aan de basis lagen van de Numismatische Kring Hasselt. Het was immers in 1959 dat tussen een handvol muntverzamelaars van Hasselt en omgeving de eerste contacten gelegd werden. De bedoeling van dit alles: het ruilen en verzamelen in clubverband. Zo werd dan ook het “Verzamelaars Centrum Hasselt” gesticht. Deze vereniging telde onder zijn leden verzamelaars van allerhande objecten: van sigarenbandjes tot postzegels, van vignetten tot luciferdoosjes enz….

Het aantal verzamelaars van munten was evenwel duidelijk in de minderheid. In de schoot van die vereniging werd echter de Numismatische Kring Hasselt geboren. Na contact met enkele andere clubs werd in 1967 besloten om als muntenclub van start te gaan. Een aantal verzamelaars durfde het aan om een eerste tentoonstelling te organiseren. Deze ging door in de zetel van de Kredietbank van Hasselt. Het thema van de tentoonstelling was: Belgische munten van 1600 tot heden. De enige restanten van die periode zijn een stempel van Muntkring Hasselt. Verdere informatie is er in de archieven van de vereniging niet terug te vinden. Na het organiseren van enkele Internationale Beurzen werd in januari 1970, de Numismatische Kring Hasselt boven het doopvont gehouden. Uit die periode komt ook het logo van de club. Het is gebaseerd op de Goudgulden van Prins-Bisschop Ferdinand van Beieren geslagen te Hasselt in 1614. Rondom staat: FERD(INANDUS) D(EI) G(RATIA) ARCH(I EPISCOPUS) COL(ONIENSIS) PRIN(CEPS) ELEC(TUS). De vertaling: Ferdinand, bij gratie Gods Aartsbisschop van Keulen, verkozen prins-(bisschop van Luik. De zetel van de club werd ondergebracht in de bovenzaal van de The King George aan de Grote Markt van Hasselt. De vereniging kreeg haar statuten en werd als afdeling van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (EGMP) erkend. De Internationale Ruilbeurs van 1970 ging door in de Grote Feestzaal van de Volksmacht aan het Stationsplein te Hasselt. In 1972 kreeg de nog jonge vereniging de organisatie van de Algemene Vergadering van het EGMP toegewezen. Deze ging, samen met een tentoonstelling, door in de zaal Onder de Toren. Een penning vormt een blijvende herinnering aan dit evenement. De oplage van deze penning was 95 ex. in zilver (14 gr.) en 20 ex. in lood (10 gr.). Beide penningen hebben een diameter van 31 mm en werden aangemunt in het atelier van Mauquoy-Tramau & Cie. In 1973 werd voor het eerst een Internationale Muntenbeurs georganiseerd in het Cultureel Centrum van Hasselt. Een gelijklopende tentoonstelling moest alles nog wat extra glans geven. Volgende onderwerpen kwamen op deze tentoonstelling aan bod:

-Belgische munten van 1830 tot heden

-Belgische biljetten van 1830 tot heden

-Luikse, Loonse en Hasseltse munten

-Muntontwerpen van Raf Mailleux

-Noodgeld en gedenkpenningen van Hasselt

Sedertdien is het Cultuurcentrum de vaste pleisterplaats van de Numismatische Kring geworden. Een van de hoogtepunten was de Internationale Muntenbeurs van 1976, toen door het enorme succes de muntenbeurs over twee dagen gespreid werd.

In 1982 werd er tijdens een bestuursvergadering afgezien van het lidmaatschap van het EGMP. Men ging verder op eigen vleugels en dit alvast niet zonder succes. Dat jaar, en ook het daaropvolgende jaar werd er deelgenomen aan de Info- en hobbybeurs. Men bracht zo de numismatiek onder de goedkeurende blikken van de leek, om de interesse in munt- en penningkunde te bevorderen. De volgende jaren werd er met veel inzet en wisselend succes een Internationale Beurs georganiseerd. De crisisjaren waren 1988 en 1989, maar hierop werd op een creatieve manier geanticipeerd. Het resultaat was bevredigend en de trein stond opnieuw op de rails.

In 1995 deed de informatica zijn intrede en werd er onder impuls van de nieuwe secretaris gestart met een clubblad. De club kreeg hierdoor een nieuwere en frissere uitstraling. Het logo werd gemoderniseerd, een abstracte voorstelling met cirkels. Dit alles leidde, op 12 oktober 1997, tot een succesvolle 30e Grote Muntenbeurs. Om dit extra in de verf te zetten werd er een tinnen penning vervaardigd door Hasselt Tin. Deze penning werd aan iedere exposant en bezoeker overhandigd.

In 2002 na de invoering van de euro bereikten we plots een heel ander publiek. Het verzamelen van de allereerste euromunten van de 12 landen van de eurozone brachten tal van nieuwe verzamelaars naar de ruilvergaderingen en de Grote Muntenbeurs. Oma’s die op zoek waren naar de series brachten hun kinderen en kleinkinderen mee naar de ruilvergaderingen. Het zijn deze kinderen en kleinkinderen die de smaak te pakken hadden. Dit alles deed het ledenaantal in enkele jaren verdrievoudigen.

In 2006 werden de moderne communicatiemiddelen goed gebruikt door de creatie van een eigen website. Het oude logo werd van onder het stof gehaald en opgefrist met de naam van onze website onderaan.

In 2007, ter gelegenheid van de 40e Grote Muntenbeurs, werd er speciaal aan de exposanten en de bezoekers gedacht met onder meer gratis consumptiebonnen. Tevens werd er een kleine tentoonstelling gehouden die een terugblik gaf over de voorbije 40 jaar met oude documenten, foto’s, krantenartikelen, folders enz……uit de archieven van de club.

Omdat de moderne numismatiek zijn plaats veroverd heeft binnen de vereniging werd in 2014 een nieuw onderdeel toegevoegd, namelijk de Euro Coin Collectors Club. Onder dit logo brengen we nieuws van alles wat er gebeurt binnen het verzamelgebied van de euromunten.   

Op 23 september 2017 vierde onze vereniging haar 50-jarig bestaan met ondermeer een ontvangst op het stadhuis van Hasselt en werden tevens de verdienstelijke bestuursleden onderscheiden met een medaille voor voor "25 jaar  dienst aan de gemeenschap" en als klap op de vuurpijl organiseerden we op 8 oktober 2017 onze 50ste Grote Muntenbeurs. De cononaperikelen zorgden in 2020, 2021 en 2022 voor ups en downs, meerdere activiteiten werden afgelast of onder strikte maatregelen van de lokale en federale overheden georganiseerd. Vanaf maart 2022 verloopt weer alles enigzins "normaal" en vieren, al is het in mineur, onze 55-jarig bestaan. Dit o.a. door het aanbieden van GRATIS consumpties tijdens onze maandelijkse ruilvergaderingen.

We blijven ons in de toekomst verder  belangeloos inzetten om onze verzamelaars en andere geïnteresseerden iets bij te brengen over de geschiedenis van de munt.  We zijn een informatiebaken voor de beginneling en de gevorderde verzamelaar. Breng  ons een bezoek tijdens een van onze ruilvergaderingen, we verstrekken vrijblijvend alle informatie over al de facetten van de numismatiek. Ook determinatie van munten, penningen e.d.

 


En denk eraan: "DOMME VRAGEN BESTAAN NIET, DOMME ANTWOORDEN WEL!" 

 

ONS MOTTO:  "KLEIN MAAR FIJN"


 

BIBLIOTHEEK TER BESCHIKKING VAN DE LEDEN:

Even ter herinnering:  er bevinden zich 37 numismatische boeken in onze bibliotheek! Zowel voor verzamelaars van Romeinse, Belgische en Middeleeuwse Munten. Uitlenen, kan gedurende 1 maand, met eventuele verlenging. Dit kan mits overleg met de verantwoordelijke.   De boeken bevinden zich op de maatschappelijke zetel, de leden dienen contact op te nemen voor de ruilvergadering, zodat we de boeken kunnen meebrengen.

 

Hier een overzicht van de boeken:

 

1. De zilveren Benelux – A. Delmonte 1967

2. Münzkatalog von der Antike bis zur Gegenwart – Ernst Battenberg 1965

3. Les Monnaies – John Porteous 1964

4. Roman Silver Coins Vol. I Republic Augustus – H.A. Seaby 1967

5. Roman Silver Coins Vol. II Tiberius-Commodus – H.A. Seaby 1968

6. Roman Silver Coins Vol. III Pertinax-Balbinus – H.A. Seaby 1969

7. Monnaies Royales Françaises depuis Hugues Capet jusqu’a la Révolution – A. Dieudonné 1916

8. Studi si Cercetari de Numismatica Vol. I

9. Numismatiek munten, penningen en medailles

10. Early Arabic Glass Weights and Stamps – Georges C. Miles 1948

11. Etude des monnaies germaniques et Romaines…. – M . Huybrigts 1913

12. Die Geldscheine de Deutschen Ländernotenbanken, Reichsbahn und Reichspost – Dr. Arnold Keller 1952

13. Das Papiergeld des Deutschen Reiches 1874-1945 – Dr. Arnold Keller 1952

14. Das Notgeld der Inflation 1922 - Dr. Arnold Keller 1954

15. Das Wertbeständige Notgeld 1923-1924 – Dr. Arnold Keller 1954

16. Revue Belge de Numismatique et de sigillographie Tome 97 – 1951

17. Revue Belge de Numismatique et de sigillographie Tome 103 – 1957

18. Revue Belge de Numismatique et de sigillographie Tome  109 – 1963

19. Les Monnaies des Pays-Bas Bourguignons et Espagnols 1434-1713 – H. Enno Van Gelder et Marcel Hoc 1960

20. Décorations Médailles, Monnaies et Cachets du Musée de L’Armée – J. Leroy 1912

21. Die Kantinenschecks der Deutschen Kriegsgefangenen in den USA – Albert Pick

22. Les Monnaies de Reckheim 1340-1720 – J. De Mey 1968

23. De Zeeuwse Munten – J. De Mey 1969

24. Les Monnaies de Brabant 1598-1790 – J. de Mey en A. Van Keymeulen 1974

25. De Nederlandse Munten – H. Enno Van Gelder 1965

26. Medailleurs en Numismaten van de Renaissance in de Nederlanden – 1959

27. Répertoire de la Numismatique Française Contemporaine 1793-1968 – J. De Mey en Bernard Poindessault 1969

28. European Crowns since 1800 – John S. Davenport   

29. Die Münzen Jugoslawiens ab 1918 – Heinz Dietzel 1970

30. Der Maria Theresientaler – Günther Meinhardt 1952

31. De munten van het Koninkrijk der Nederlanden – J. Mevius 1969

32. De munten van het Koninkrijk der Nederlanden – J. Mevius 1973

33. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1976

34. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1980

35. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1982

36. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1986

37. De Munten van België 1790-1976 – J. De Mey en G. Pauwels